Einsatzort: Prishtina

Për një nga klientët tanë qe i takon sektorit bankar jemi ne kërkim të një kandidati për pozitën: IT Menaxher
IT Menaxher
Einsatzort: Prishtina

Kryeni kontrolle të rregullta në sigurinë e rrjetit dhe të dhënave

Identifikoni dhe vepron sipas mundësive për të zhvilluar dhe azhurnuar softuer dhe sisteme

Zhvilloni dhe zbaton politikat e IT -së dhe udhëheqë praktikat më të mira për kompaninë.

Kryeni kontrolle të rregullta të sistemit

Menaxhimi dhe raportimi mbi alokimin e buxhetit të IT -së

Siguron udhëzime për anëtarët e ekipit të IT

Identifikoni mundësitë për trajnimin e ekipit dhe avancimin e aftësive.

Nëse mendoni se jeni kandidati ideal atëherë aplikoni në adresën e emailit info.ks@dekra.com
 


Bewerbungsfrist: ausfüllen bis ...
Shënim: Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen, aplikacionet e tjera ruhen në bazën e të dhënave të kandidatëve DEKRA. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj.