Einsatzort: Prishtine

Për një nga klientët tanë qe i takon sektorit bankar jemi ne kërkim të një kandidate për pozitën: Përgjegjës Ligjor
Zyrtar Ligjor
Einsatzort: Prishtine

Kërkesat e përgjithshme minimale: 

Përvoja në praktikën e avokimit, p.sh. gjyqtarë, prokurorë, avokatë, etj.
Njohuri për procedurat e sallës së gjyqit dhe ligjin dhe procedurën penale
Njohuri për standardet dhe instrumentet e procedurës juridike ndërkombëtare
Aftësi të dukshme organizative, analitike, komunikuese dhe ndërpersonale
Niveli i Kërkesave të Kompetencës Profesionale

Përvoja: Minimumi 3 vjet në fushën përkatëse,kompania preferon 
njohuri në sektorin.

Nëse mendoni se jeni kandidati ideal atëherë aplikoni në adresën e emailit info.ks@dekra.com


Bewerbungsfrist: ausfüllen bis ...
Shënim: Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen, aplikacionet e tjera ruhen në bazën e të dhënave të kandidatëve DEKRA. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj.