Vendi I punës: Kosova

Mirëmbajtëse Shtëpie
Mirëmbajtëse Shtëpie
Vendi I punës: Kosova

Mirëmbajtëse shtëpie

Lokacioni: Gjitha qytetet e Kosovës
Orari: gjysëm orari/orar I plotë
 

Jemi në kërkim të një mirëmbajtëse shtëpie të besueshme dhe të ndershme. Nëse jeni të interesuar të punoni me orarë të plot apo të përgjysëmuar, ne ofrojm mundësi për ju. Kanditati duhet të jetë i besueshëm, serioz, të punojë me standard të lart dhe të jetë në gjendje të punojë e pavarur.

 

Detyrat dhe përgjegjësit

 • Të bëjë detyrën me kualitet duke ofruar vëmendje në detaje
 • Fshin, grryen, lustron parketin/laminatin
 • Fshin tepihët, qebet dhe perdet
 • Lan tepihet, qebet
 • Fshin pluhurat dhe lustron mobiliet
 • Shprazë dhe pastron kontenjerët e mbeturinave
 • Pastron podrumin, pasqyra, tuba dhe dushin
 • Fshin sipërfaqet e xhamit
 • Rregullon shtratet, pastron qarshafët sipas kërkesës
 • Hekuros rroba
 • Performon detyra të tjera sipas kërkesës

 

Kualifikimet:

 • Të ketë forcë fizike për të operuar me mjetet e nevojshme dhe shkathtësi për të kryer të gjitha punët e pastrimit (p.sh. të jetë në gjendje të mbajë pesha më të rënda, të qëndrojë gjatë në këmbë, të kërryset)
 • Të njohë rreziqet e punës, dhe rregullat e sigurisë
 • Aftësi të operojë dhe të përdorë pajisjet dhe mjetet e pastrimit
 • Aftësi për të mirëmbajtur pajisjet dhe makineritë e pastrimit
 • Të jetë e gatshme, e papërtueshme
 • Aftësi të punojë me mbikqyrje minimale dhe të kuptoj udhëzimet verbale dhe të shkruara

Afati I konkurimit: 30. 09. 2019.
Shënim: Të interesuarit të kontaktojnë nëpërmjet Facebook apo të dërgojn e-mail tek info.ks@dekra.com