Kroacia

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Zagreb
Deri në plotësimin e pozites

Sërbia

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Berlin, Minhen, Hamburg, Keln
30. 11. 2019.

Albanija i Kosovo

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Pristina, Kosovo
30. 09. 2019.