Vendi I punës: Tiranë, Shqipëri

Klienti ynë, një kompani lider në Shqipëri për tregëtimin e materialeve drusore dhe parketeve, shpall vakant pozicionin:
Arkëtar/e
Vendi I punës: Tiranë, Shqipëri

Përshkrimi i përgjegjësive

  • Perdorimin e kasës, kryerjen e arkëtimeve;
  • Përgatitë raportin ditor të arkës;
  • Harton faturën tatimore për klientët;
  • Harton raporte të rregullta dhe periodike për punën e sektorit.

KUALIFIKIMET

  1. Të ketë mbaruar Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti Tiranës ;
  2. Të zotërojë programin Alpha, Financa-5;
  3. Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikuese ,të punojë e pavaruar dhe në grup;
  4. Minimumi 3 vite eksperiencë si arketare.

Personat e interesuar duhet të dërgojnë CV në adresën e email: info.al@dekra.com, ky të përcaktojnë pozicionin për të cilin aplikojnë.


Afati I konkurimit: Deri në plotësimin e pozites
Shenim: Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen per pozicionin. Aplikimet do te ruhen ne databazen e DEKRA, te dhenat tuaja personale trajtohen ne konfidencialitet te plote konform ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin Nr.120/2014. Ju falenderojme per mirekuptimin!