Vendi I punës: Tirane, Shqiperi

Partner.al kërkon një Ekonomiste në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike.
Ekonomist/e
Vendi I punës: Tirane, Shqiperi

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore;
 • Përgatitja e bilanceve dhe faturave;
 • Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme;
 • Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare;
 • Përgatit raporte financiare;
 • Regjistron depozitat dhe pagesat bankare;
 • Asiston në përgatitjen e buxhetit;
 • Rishikon zbatimin e politikave financiare.
 • Mbajtja e marrëdhënieve me klientët dhe furnitorët.

 

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar studimet universitare për Financë Kontabilitet;
 • Eksperiencë pune 3 vite në profil të ngjashem;
 • Njohuri të mira të paketës MS Office;
 • Njohuri mbi programet financiare Financa 5;
 • Aftësi kalkuluese dhe analitike të mira;
 • Etikë pune dhe përpikmëri.

 

Të gjithë  kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën: rekrutime@partner.al


Afati I konkurimit: Deri në plotësimin e pozites
Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al