Vendi I punës: Tiranë, Shqipëri

Klienti ynë, një kompani lider në Shqipëri për tregëtimin e materialeve drusore dhe parketeve, shpall vakant pozicionin:
Ekonomist/e
Vendi I punës: Tiranë, Shqipëri

Përshkrimi i përgjegjësive

 • Përgjegjëse për regjistrimin e faturave të blerjeve, importeve, shpenzimeve të brendëshme dhe shitjeve në Programin Financiar;
 • Përditëson sistemet e brendëshme me të dhëna financiare;
 • Përcakton kostot reale të blerjeve dhe vendos cmimet mbi produktet;  
 • Regjistron veprimtaritë e magazinës, rakordon në lidhje me lëvizjet e artikujve, materialeve dhe inventarit;
 • Regjistron depozitat dhe pagesat bankare;  
 • Ndjek dhe monitoron marrëdhenien me klientët dhe furnitorët e kompanisë dhe kryen rakordimet në mënyrë periodike;
 • Kontrollon të ardhurat dhe shpenzimet e kompanisë;
 • Përgatit në mënyrë periodike raportet financiare për kompaninë;

KUALIFIKIMET

 1. Të ketë mbaruar Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti Tiranës;
 2. Të zotërojë programin Alpha, Financa-5;
 3. Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikuese, të punojë e pavaruar dhe në grup;
 4. Minimumi 3 vite eksperiencë si ekonomiste.

Personat e interesuar duhet të dërgojnë CV në adresën e email: info.al@dekra.com, ky të përcaktojnë pozicionin për të cilin aplikojnë.


Afati I konkurimit: Deri në plotësimin e pozites
Shenim: Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen per pozicionin. Aplikimet do te ruhen ne databazen e DEKRA, te dhenat tuaja personale trajtohen ne konfidencialitet te plote konform ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin Nr.120/2014. Ju falenderojme per mirekuptimin!