Vendi I punës: Tirane, Shqiperi

Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) është kompani leader në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare. Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunitetet lokale dhe në zhvillimin e burimeve njerëzore me anë të aftësive të forta organizative dhe me njerëzit e duhur në vëndin e duhur. Per CCBS, DEKRA po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm:
Mekanik
Vendi I punës: Tirane, Shqiperi

Mekanik


Qëllimi i punës:

Përgjegjës për të diagnostikuar problemet mekanike dhe ofrimin e menjëhershëm të ndihmës parandaluese dhe korrigjuese të mirëmbajtjes së linjave të prodhimit dhe lehtësimin e ndryshimit nën kontroll.

 

Përgjegjësitë kryesore:

  • Kontrollon dhe aktivizon impiantet ndihmëse në fillim të çdo turni.
  • Ekzaminon difektet  gjatë procesit prodhues dhe ndërhyn për riparimin e menjëhershëm.
  • Plotëson fletën e ndërhyrjes pas mbylljes së difektit.
  • Ekzekuton programin e mirëmbajtjes parandaluese në pajisje.
  • Kryen kontrollin e pajisjeve sipas frekuencave të përcaktuara në procedurat e aprovuara.

 

 

Aftesite dhe kualifikimet:

  • Diploma e Shkollës së Mesme Profesionale si Mekanik.
  • 3 ose me shumë vite eksperiencë në mirëmbajtjen e linjave të prodhimit, preferohet në industri pijesh.
  • Aftësi për të diagnostifikuar me saktësi e shpejtësi  difektet dhe riparuar në kohë.
  • Aftësi për të punuar në grup.


Te interesuarit duhet te dergojne nje CV ne adresen e-mail: info.al@dekra.com, ku te specifikojne pozicionin per te cilin aplikojne.

 

Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te kontaktohen.

 

Coca-Cola Bottling Shqiperia sh.p.k promovon Shanset e Barabarta


Afati I konkurimit: Deri në plotësimin e pozites
Shënim: Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për pozicionin. Aplikimet do të ruhen në databazën e DEKRA, të dhënat tuaja personale trajtohen në konfidencialitet të plotë konform ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin Nr.120/2014. Ju falenderojmë për mirëkuptimin!