Vendi I punës: Tirane, Shqiperi

Partner.al kërkon një Teknik Montimi, për një klient i cili operon në projektimin/ prodhimin e produkteve promocionale dhe reklamave.
Teknik Montimi
Vendi I punës: Tirane, Shqiperi

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Njeh lidhjet dhe prerjet e produkteve të metalit për prodhimin e mëtejshëm;
 • Planifikon dhe analizon punën mbi lidhjet e saldimit;
 • Kryen aktivitete të saldim në përputhje me planet e punës të miratuara;
 • Ndjek udhëzimet e përcaktuara nga përgjegjësi;
 • Zbaton rregullat e instruktimit teknik;
 • Përgjegjës për mirëmbajtjen e veglave të punës në gjendje pune të sigurt;

 

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar arsimin profesional për saldator;
 • Të ketë eksperiencë në prodhimin dhe montimin e konstruksioneve metalike;
 • Të njoh saldimin me elektrik, punimin e saldimit me argon dhe oksigjen;
 • Të ketë njohuri mbi vizatimin teknik;
 • Te ketë aftesi komunikimi dhe bashkëpunimi.

Të gjithë  kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën: rekrutime@partner.al


Afati I konkurimit: Deri në plotësimin e pozites
Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al