Konkurset e hapura

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Prishtina, Kosove
16. 02. 2021.

Prishtina, Kosove
16. 02. 2021.

Tirana, Albania
07. 02. 2021.

Prishtinë, Kosova
11. 01. 2021.

Konkurset përmes agjensisë

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
13. 10. 2019.