Konkurset e hapura

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Kosovë
30. 09. 2019.

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Konkurset përmes agjensisë

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
13. 10. 2019.

Kosova
30. 09. 2019.

Kosovë
30. 09. 2019.

Pristina, Kosovo
30. 09. 2019.