Konkurset e hapura

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana
Deri në plotësimin e pozites

Vlore-Fier
Deri në plotësimin e pozites

Tirana
Deri në plotësimin e pozites

Prishtinë
Deri në plotësimin e pozites

Prishtina,Kosovo
15. 12. 2019.

Konkurset përmes agjensisë

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirane
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
13. 10. 2019.

Kosova
30. 09. 2019.

Kosovë
30. 09. 2019.

Pristina, Kosovo
30. 09. 2019.