Konkurset e hapura

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
02. 11. 2020.

Tiranë, Shqipëri
Deri në plotësimin e pozites

Prishtinë, Kosova
Deri në plotësimin e pozites

Konkurset përmes agjensisë

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
13. 10. 2019.