Konkurset e hapura

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Pristina
15. 10. 2023.

Pristina
15. 10. 2023.

Prishtine
15. 08. 2023.

Tirane, Shqiperi
23. 09. 2021.

Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë
Deri në plotësimin e pozites

Konkurset përmes agjensisë

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
13. 10. 2019.