Konkurset e hapura

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Pristina, Kosova
17. 05. 2020.

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Konkurset përmes agjensisë

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
13. 10. 2019.