09. 11. 2020.Më shumë

Motivimi në vendin e punës


23. 07. 2020.Më shumë

Shërbimi më i ri nga DEKRA Arbeit


11. 02. 2020.Më shumë

Si të jeni personi më bindës për punësim? Mënyra më e mire për parapërgatitje? Paraqitja adekuate për intervistë?


25. 05. 2018.Më shumë

Si zhvillohet besimi? Cfarë na jep një sens orientimi në një botë gjithnjë e më komplekse? Cilat janë teknologjitë kryesore që po formësojnë, ndryshojnë dhe pasurojnë jetën tonë sot dhe në të ardhmen? Farë na siguron se gjërat rreth nesh janë vërtet të sigurta? Mësoni më shumë në Raportin Vjetor 2017


02. 07. 2015.Më shumë

DEKRA lajmet ndërkombtare