Shërbimi Mystery Shopping DEKRA bën të mundur që ju të zbuloni se sa janë veprimet e punonjësve tuaj në përputhje me standardet e organizatës suaj të biznesit. DEKRA Mystery Shopping është një mjet efektiv për mbledhjen e informacionit në lidhje me përvojat e vërteta me qëllim të përmirësimit të shërbimit ose produktit tuaj. Një nga qëllimet kryesore në projektet e blerjeve Mystery DEKRA është të zhvillojë dhe përmirësojë standardet aktuale dhe të rrisë kënaqësinë e blerësit.

Ne zbatojmë të gjitha projektet e blerjeve të misterit DEKRA në përputhje me Kodin e ICC / ESOMAR për Tregun dhe Kërkimin Social.