Adresa: Tirana Business Park, Rruga Rinas, Ndërtesa nr 07

Telefon: +355672000026

Telefax: +355672000026

E-mail:

Kërko mundësinë