Adresa: Rr. Sami Frasheri e Re, Pallati Perxhola, Shk.1, Kati 2, Tirane, Shqiperi

Telefon: +355672000026

Telefax: +355672000026

E-mail:

Kërko mundësinë