Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Pristina, Kosova
17. 05. 2020.

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Vlora, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites