Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana
Deri në plotësimin e pozites

Vlore-Fier
Deri në plotësimin e pozites

Tirana
Deri në plotësimin e pozites

Prishtinë
Deri në plotësimin e pozites

Prishtina,Kosovo
15. 12. 2019.

Pristina
Deri në plotësimin e pozites

Pristina
Deri në plotësimin e pozites

Pristina, Kosovo
18. 11. 2019.

Kosovo
31. 10. 2019.

Kosovë
30. 09. 2019.

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites