Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
08. 11. 2021.

Prishtine
Deri në plotësimin e pozites

Prishtina
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
31. 10. 2021.

Tirane, Shqiperi
30. 09. 2021.

Tirane, Shqiperi
30. 09. 2021.

Tirane, Shqiperi
30. 09. 2021.

Tirane, Shqiperi
30. 09. 2021.

Tirane, Shqiperi
23. 09. 2021.

Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë
Deri në plotësimin e pozites

Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë
Deri në plotësimin e pozites

Tirana
01. 09. 2021.

Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë
Deri në plotësimin e pozites