Konkurset e hapura

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Prishtina, Ferizaj, Pejë, Prizren
05. 04. 2020.

Prishtinë
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi.
15. 05. 2020.

Pristina, Kosova
15. 06. 2020.

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Konkurset përmes agjensisë

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
13. 10. 2019.