Vendi I punës: Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë

Për klientin tonë N.T Liridoni një ndër kompanitë më të mëdha në Kosovë për distribuim, po kërkojmë të punësojmë një:
Graphic Designer & Social Media Manager
Vendi I punës: Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë e punonjësit:

  • Bënë përgatitjen e përmbajtjes për postim në rrjete sociale të kompanisë;
  • Ndërmerr hapa për rritjen e shtrirjes dhe tërheqjes së audiencave të synuara;
  • Krijon dizajne, postime dhe faqe për të tërhequr klientë;
  • Bënë postimet në rrjete sociale dhe përkujdeset për mbarëvajtjen e tyre;
  • Bënë matjen e treguesve kryesorë të performancës;
  • Sipas nevojës kryen edhe detyra të tjera të caktuara nga udhëheqësi.


Nëse jeni të interesuar për këtë pozicion, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj në adresën: info.ks@dekra.com.


Afati I konkurimit: Deri në plotësimin e pozites
Note: Only shortlisted candidates will be contacted for the position