Vendi I punës: Kosova

Monitorues i hapësirave kontraktuale të shitjes (1)
Vendi I punës: Kosova

 

KORPORATA RUGOVE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit, me brende të mirënjohura kosovare si Ujë Rugove, Djathë Rugove dhe Shije Rugove. Të gjithë të interesuarit/at që duan të jenë pjesë e Korporatës sonë, ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës në zyrën qendrore të Ujë Rugove, në Shkabaj, Prishtinë:

 

MONITORUES I HAPËSIRAVE KONTRAKTUALE TË SHITJES (1)

 1. Përgjegjësitë dhe detyrat:
 • Monitoron implementimin dhe zbatimin e kontratave me klientët e shitjes;
 • Analizon realizimin e shitjeve nga agjentët;
 • Raporton për parregullsitë e gjetura gjatë monitorimit;
 • Krijon dhe përgatit raporte të rregullta të punës.

Kualifikimet dhe kërkesat për pozitën:

 • Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;
 • Shkollimi i lartë konsiderohet përparësi;
 • Përvoja e punës në fushë të ngjashme konsiderohet përparësi;
 • Patent shofer, kategoria B;
 •  

Çka presim nga kandidatët/et:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
 • Të jenë të motivuar për punë;
 • Të kenë aftësi komunikuese dhe menaxhuese;
 • Iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

Çka ofron Korporata Rugove:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike;
 • Ambient profesional dhe motivues;
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura;
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

Procedura e aplikimit:

Të interesuarit/at mund të dërgojnë CV-të e tyre në hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 30 shtator 2020, kurse vetëm kandidatët/et që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.


Afati I konkurimit: 30. 09. 2020.