Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Tirana Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Tepelene, Albania
22. 02. 2020.

Kosova, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Head Office, Treasury & Financial Institutions Group
22. 01. 2020.

Pejë, Kosova
28. 01. 2020.

Ferizaj, Kosovo
20. 01. 2020.

Prishtina, BKT Kosova
21. 01. 2020.

Prishtina, BKT Kosova
21. 01. 2020.

Tirane, Shqiperi
15. 02. 2020.

Prizren, Kosova
28. 01. 2020.