Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Prishtinë
Deri në plotësimin e pozites

Pristina, Kosovo
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi
17. 01. 2020.

Lushnje, Shqiperi
17. 01. 2020.

Tirane, Shqiperi
17. 01. 2020.

Durres, Shqiperi
17. 01. 2020.

Durres, Shqiperi
17. 01. 2020.

Tirane, Shqiperi
17. 01. 2020.

Tirane, Shqiperi
17. 01. 2020.

Tirane, Shqiperi
17. 01. 2020.

Tirane, Shqiperi
17. 01. 2020.

Tirane, Shqiperi
17. 01. 2020.

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites