Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
26. 03. 2021.

Tirana, Albania
11. 03. 2021.

Tirana, Albania
14. 02. 2021.

Tirana, Albania
19. 02. 2021.

Tirana, Albania
14. 02. 2021.

Prishtina, Kosove
16. 02. 2021.

Prishtina, Kosove
16. 02. 2021.

Tirana, Albania
07. 02. 2021.

Prishtinë, Kosova
11. 01. 2021.

Prishtinë, Kosova
Deri në plotësimin e pozites

Prishtina, Kosova
31. 08. 2020.

Prishtina, Kosovo
Deri në plotësimin e pozites