Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
13. 01. 2020.

Prishtinë
20. 12. 2019.

Tirana, Albania
13. 01. 2020.

Tirana, Albania
13. 01. 2020.

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Bucharest, Romania
Deri në plotësimin e pozites

Tirana
Deri në plotësimin e pozites

Vlore-Fier
Deri në plotësimin e pozites

Tirana
Deri në plotësimin e pozites

Prishtinë
Deri në plotësimin e pozites

Prishtina,Kosovo
15. 12. 2019.

Pristina
Deri në plotësimin e pozites

Pristina
Deri në plotësimin e pozites

Pristina, Kosovo
Deri në plotësimin e pozites