Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Kosovo
31. 10. 2019.

Kosovë
30. 09. 2019.